Waar bestaat de behandeling uit?

 

 

Behandelingen:

De behandeling start met een intake waarin samen met u wordt gekeken naar uw persoonlijke klachten en wensen t.a.v. de therapie. Gezamenlijk met de therapeut word er met u gekeken naar doelen die haalbaar zijn en een eventueel behandelplan opgesteld.  Elk gesprek wordt er stil gestaan bij uw proces en vooruitgang om het proces scherp/zinvol te houden. Indien u het prettig vindt kunt u informatie van eerdere therapie verstrekken. Bij directe aansluiting met een nabehandeling op een eerder GGZ traject is het ook mogelijk dat er een overdrachtsgesprek plaats vindt met u en uw behandelaar gezamenlijk (warme overdracht)

 

Behandeldoelen:

De behandeling richt zich op inzicht  (u krijgt zicht op hoe uw persoonlijke problemen samenhangen) en op het komen tot voor u (of jullie) gezondere hantering. Uw doelen zullen echter persoonlijk worden toegesneden op uw aanmeldklachten. Indien u na een intakegesprek continueert rekent u dan in ieder geval op 4 gesprekken (totaal 5) om te komen tot voldoende inzicht en een eerste aanzet tot voor u gezonder handelen.

 

Voorbeelden van doelen (algemeen):

1) U heeft zicht op de onderliggende mechanisme van de verslaving, depressie, angst, vermijding, sociale en/of relationele problematiek. 

2) U heeft zicht op uw interne emotionele-cognitieve 'huishouding' 

3) U kan valkuilen in uw leven t.a.v. de problemen sneller herkennen

4) U heeft een eerste aanzet om na herkenning anders met valkuil

 

Na 4 a 5 gesprekken volgt een evaluatie en kijken wij met u of de behandeling tot dusverre voldoende heeft opgeleverd. Indien u tevreden bent sluiten wij af. Indien het nog niet voldoende mocht zijn zullen wij u ofwel een vervolgtraject bieden en/of u gericht adviseren voor een passende vervolgbehandeling. U krijgt een persoonlijk advies. 

 

Therapievorm: 

De behandeling is een blended, zowel face2face online consulten als ook whatsapp/email contacten. Dit naast het thuis bekijken van video' s en lezen van informatie (indien relevant). De therapie is emotionally focused therapy (EFT). Het wordt dor de therapeut gezien en toegepast als een blended vorm van cognitieve gedragstherapie (zich op schema' s krijgen), systeemtherapie (zicht op samenhang groter geheel krijgen) en Mindfulness (emotie hantering, hier en nu). 

 

 

Globaal kunnen wij zeggen dat bij onze werkwijze de CGT u cognitief zal doen begrijpen wat u precies denkt en wat er hierdoor gebeurt, EFT u hierbij zal ondersteunen door meer voeling met onderliggende emoties te hebben en deze te leren benoemen,  systeemtherapie zaken in uw sociale en professionele context zal doen plaatsen en mindfulness u zal ondersteunen om anders met gedachten/emoties om te gaan. 

 

Aanvullend:

Omdat de behandeling kort en intensief is krijgt u aanvullend tips om video's of artikelen te lezen die aansluiten bij uw persoonlijke situatie.  Dit ter ondersteuning van de sessies met de behandelaar. Ook krijgt u soms de vraag om reflectieverslagen te schrijven over hetgeen besproken is. Deze beide elementen zijn echter geen verplicht onderdeel van de behandeling maar worden ingezet indien gewenst. Voor sommige mensen sluit dit nlk niet aan en voor anderen kan dit  teveel zijn. De therapeut zal dit dan ook samen met u afstemmen.