Individuele therapie (blended)

Werkwijze:

Individuele behandeling start na de aanmelding met een eerste online face2face intakegesprek (Skype of Whatsapp). In dit intakegesprek bespreken we met u uitgebreid over de redenen van aanmelding, uw persoonlijke klachten en wensen voor de behandeling (wat u hoopt dat de behandeling op zal leveren. 

 

Eclectische therapie (blended):

Bij individuele therapie is er sprake van een eclectische behandeling. Dit houdt in dat de therapeut ervaren is met diverse therapeutische behandelmodellen en deze afhankelijk van uw vraag en behoeften in therapie in zal zetten. Uw therapeut heeft een jarenlange ervaring in de GGZ en met een diverse cliëntenpopulatie en diverse problematiek. 

U krijgt online face2face gesprekken (Skype/Facetime) naast whatsapp/email contact. Dit afhankelijk van uw behoefte en verloop van de behandeling. We noemen Whatsapp/E-mailcontacten E-health consulten.  Omdat er sprake is van zowel face2face online contacten als ook Whatsapp/E-mail contact is er sprake van een blended behandeling. Door gebruik te maken van Whatsapp/E-mail kunt u ook tussen de behandelgesprekken door ondersteund bezig zijn met uw proces, de therapeut kan u namelijk verwijzen naar internetsites, video's of artikelen die aansluiten bij zaken die er in uw leven spelen. Op onze website vind u al veel 'materiaal' die voor u interessant kan zijn. 

 

De opzet van de individuele behandeling is als volgt: 

1) U (of de verwijzer) doet een telefonische of schriftelijke aanmelding

2) U krijgt een online intakegesprek via Whatsapp of Skype met de therapeut

3) De therapeut schrijft een behandelplan en stuurt u het verslag toe

4) U leest het verslag 

5) U bespreekt het verslag in het vervolggesprek met de therapeut

6) Indien akkoord start behandeling gelijk, indien niet wordt behandeling beter afgestemd

7) Elk gesprek is ook evaluatief (op tevredenheid verloop behandeling

8) Na 4 a 5 gesprekken evaluatie, advies en afstemming (continueren, afronden en/of verwijzing)

9) Indien continueren wordt er een inschatting gemaakt op aantal consulten, en afstemming op doelen. Indien verwijzing krijgt u een advies over mogelijkheden en een verwijzingsverslag  voor vervolgbehandeling. Indien u wenst wordt uw huisarts of andere verwijzer geïnformeerd over de afronding van behandeling. Indien u niet wilt dat de verwijzer wordt geïnformeerd doen wij dit niet. (Zie privacy informatie)