Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waar zowel relatieproblematiek kan  worden behandeld als ook individueel ervaren problemen zoal depressie, verslaving, angst etc.  Systeemtherapie is ontstaan in het begin van de jaren vijftig ontstaan in Amerika, als een antwoord op het tekort van interventies die zich richten op het individu en de invloed van belangrijke derden erkenden.

De psychoanalyse bleek echter al vlug ontoereikend om het gedrag binnen gezinssystemen, relaties (andere systemen) te beschrijven. Systeemtherapeutische denkers verrijkten hun concepten met ideeën uit diverse wetenschappen, bijvoorbeeld de cybernetica, de opbloeiende wetenschap over zelfregulerende systemen. 

Volgens de stichters van de systeemtherapie zijn menselijke problemen in de kern problemen die ontstaan tussen personen die lid zijn van dit systeem. De onderliggende idee is immers dat als in een systeem (gezin, partnerrelatie, ...) één van de leden een probleem heeft, ook het hele systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan men een individu helpen door het systeem waarin hij of zij leeft te versterken.

Werkwijze:

Individuele behandeling start na de aanmelding met een eerste online face2face intakegesprek (Skype of Whatsapp). In dit intakegesprek bespreken we met u uitgebreid over de redenen van aanmelding, uw persoonlijke klachten en wensen voor de behandeling (wat u hoopt dat de behandeling op zal leveren. 

 

Eclectische therapie (blended):

Ook bij systeemtherapie is er sprake van een eclectische behandeling. Dit houdt in dat de systeemtherapeut ervaren is met de diverse therapeutische stromingen binnen systeemtherapie en deze afhankelijk van jullie vraag en behoeften in therapie in zal zetten. Jouw therapeut heeft een jarenlange ervaring in de GGZ en met diverse cliënte, achtergronden en problematiek. 

Jij of jullie krijgen online face2face gesprekken (Skype/Facetime) naast whatsapp/email contact. Dit afhankelijk van jullie behoeften en verloop van de behandeling. We noemen deze Whatsapp/E-mailcontacten, E-health consulten.  Omdat er sprake is van zowel face2face als ook E-health is er sprake van een blended behandeling. Dit helpt jullie om ook tussen de behandelgesprekken door ondersteund bezig zijn met een persoonlijk proces, de therapeut verwijst namelijk naar internetsites, video's of artikelen waar u tussen de gesprekken door gebruik van kan maken. Op onze website vind u al veel van dit materiaal terug wat ook al voorafgaand aan de behandeling voor u interessant kan zijn. 

 

De opzet van de individuele behandeling is als volgt: 

1) Jullie/jij (of de verwijzer) doet een telefonische of schriftelijke aanmelding

2) jullie/Jij krijg(t)(en) een online intakegesprek via Whatsapp of Skype met de systeemtherapeut

3) De therapeut schrijft een behandelplan en stuurt jullie beide/jou een behandelplan toe

4) Jullie/jij lezen/leest het behandelplan

5) Jullie/jij bespreekt/bespreken het behandelplan in het vervolggesprek met de therapeut

6) Indien akkoord start behandeling gelijk, indien niet wordt behandeling beter afgestemd

7) Elk gesprek is ook evaluatief (op tevredenheid verloop behandeling

8) Na 4 a 5 gesprekken evaluatie, advies en afstemming (continueren, afronden en/of verwijzing)

9) Indien continueren wordt er een inschatting gemaakt op aantal consulten, en afstemming op doelen. Indien verwijzing krijgen jullie of krijg jij een advies over mogelijkheden en een verwijzingsverslag  voor vervolgbehandeling. Indien jullie wensen, u wenst wordt de huisarts of andere verwijzer geïnformeerd over de afronding van behandeling. Indien jullie of jij niet wilt dat de verwijzer wordt geïnformeerd doen wij dit niet. (wij houden ons aan u wensen tot privacy, zie privacy informatie)