Online gezinstherapie

 

EFT MOVES biedt de mogelijkheid aan ouders/verzorgers om gezamenlijk met een therapeut de gezinsproblemen te bespreken. Ook is het mogelijk voor alleenstaande ouders om individueel problemen over een kind te bespreken. 

Problemen kunnen gaan over het functioneren van het gezin als geheel maar ook over specifieke opvoedingsproblemen maar ook problemen mbt relaties met ex-partners en stiefouders. Indien mogelijk is het goed om gezamenlijk met een ex partner en/of stiefouder online behandelgesprekken te voeren. Indien dit niet mogelijk is kunnen gesprekken u inzicht en handvatten geven om uzelf in de specifieke situatie tot de problematiek en de anderen te verhouden. 

 

In geval van problematiek met jong volwassen kinderen is het mogelijk dat een ouder met kind online gesprekken krijgt. Kinderen die nog niet