Veel cliënten in de praktijk hebben een erdere diagnose borderline gesteld gekregen of herkennen zich in borderline dynamiek. In de praktijk diagnosticeren wij geen borderline. Wij kijken naar de hulpvraag waar iemand mee komt en houden rekening met het structurele ( de langer tijd) waarin iemand tegen deze problematiek aanloopt. 

 

Een centraal probleem van mensen met borderline is dat zij diepe gevoelens kennen en hier veel last van ervaren. Het heeft ook sociaal heel veel impact, het beïnvloed vaak intieme relaties, vriendschapen en/of werk- en schoolsituaties. Onderliggend is er vaak een pijn uit de vroege jeugd die al dan niet herkend wordt door de persoon zelf. 

 

Veel mensen met deze problematiek hebben al behandeling gehad en niet altijd heeft dit goed aangesloten. De ontwikkelingen van het behandelen zijn de laatste jaren zeer verbeterd. Met name in de cognitieve gedragstherapie, schematherapie heeft bijgedragen. Maar ook ervaren veel mensen baat van VERS trainingen. Hiernaast heeft mindfulness veel goed gedaan voor veel cliënten. 

 

De emotional focused therapy kan voor mensen met borderline of diegene die veel last hebben van diepe intense gevoelens betekenen dat zij zicht krijgen op hun emotionele communicatieve relationele 'scripts' met partner of andere belangrijke derden maar ook in de werksituatie.Dit inzicht in scripts helpt om tot andere wijze van communiceren te komen. Ook helpt het om henzelf beter te doen kennen aan anderen en behoeften beter te kunnen uiten. Het kan in die zin naast zelfkennis bijdragen aan betere sociale verhoudingen, begrip en sociale stabilisatie, iets waar gevoelige mensen juist zij zoveel behoeften aan hebben.   

 

Indien partner of belangrijke derden worden betrokken kan dat helpen om meer begrip te kweken en verhoudingen hiermee te stabiliseren wat kan bijdragen aan veiligheid, iets waar cliënten met diepe gevoelens veel behoefte aan hebben. Ook voor de omgeving is het vaak heel fijn als zij zaken beter kunnen begrijpen, plaatsen en weten hoe zij met iemand om moeten gaan.