Psychische & sociale problemen

Veel mensen denken dat zij duidelijk een specifiek probleem moeten hebben om naar een therapeut te gaan. Veel cliënten in de geestelijke gezondheidszorg ervaren echter klachten die niet altijd eenvoudig te herleiden zijn. Mensen hebben vaak het gevoel 'vast te lopen' en 'zien het even niet zitten'. Met die bewoordingen weten mensen vaak niet wat er precies met hen aan de hand is maar dat wil niet zeggen dat therapie niet zinvol is, juist wel. Ook zonder duidelijke diagnose of een probleem kunt u bij ons terecht. 

 

Uw problemen mogen zowel psychisch als ook meer sociaal zijn. De praktijk leert dat deze in de meeste gevallen bij problemen vaak door elkaar lopen. Sociale problemen geven psychische belasting en psychische problemen hebben vaak een sociale impact. 

 

Omdat wij geen Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ behandelstructuur zijn werken wij met 'beschrijvende diagnosen'. Dat houdt in dat wij problemen met u samen beschrijvend opstellen en niet gelijk 'labelen' als een psychisch of psychiatrisch probleem. U wordt bij ons dan bijvoorbeeld ook niet officieel als depressief of met een persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd. Wij maken samen met jou een beschrijving van jouw beschreven problemen en onze visie op een specifieke samenhang van zaken maar dit krijgt geen officieel psychologisch diagnostisch label. Dit wil niet zeggen dat je perse niet voldoet aan specifieke classificeren vanuit de DSM-V classificatiestructuur. Mar het is bij onze vorm van therapie helemaal niet nodig om zo te kijken en vaak zelfs niet wenselijk. Indien het nodig is om goed te behandelen zullen wij onze vermoedens bespreken en u adviseren maar het werken vanuit beschrijvende diagnose is voor de meeste mensen vaak veel prettiger. U wordt niet gelabeld