Praktische gegevens

Onder dit kopje vindt u alle praktische informatie betreffende uw behandeling