Informatie Huisartsen:

 

Huisartsen en POH'ers:

Huisartsen kunnen direct naar ons verwijzen. Cliënten die u verwijst krijgen binnen 8 dagen een eerste online consult aangeboden en behandeling wordt vervolgens direct gestart. De meeste patiënten krijgen de behandeling vergoed indien zij aanvullend zijn verzekerd. Wij doen zowel curatieve behandelingen als ook overbruggingstrajecten voor wachtlijsten en nabehandeling van intensieve GGZ trajecten. 

 

Achtergrond:

Huisartsen en POH-GGZ'ers lopen in de reguliere GGZ vaak tegen wachtlijsten aan. Patiënten die verwezen zijn naar de basis of gespecialiseerde GGZ wachten vaak langer dan gewenst isvlgens verwijzers. Vaak is het ook nog onduidelijk op welke termijn zij terecht kunnen. Ook vallen veel patiënten in een 'gat' tussen twee GGZ behandeling in of sluit vervolghulp niet aan. In deze gevallen bieden wij een tussenoplossing. 

Wij bieden op korte termijn online therapietrajecten. Curatieve psychotherapietrajecten gericht op inzicht en verandering. Hiernaast ook overbruggingstherapie of nazorgtrajecten voor cliënten die wachten op specialistische zorg of na een specialistisch traject nabehandeling/zorg nodig hebben.

Voor cliënten die worden verwezen door huisartsen en bedrijfsartsen kunnen online behandeltrajecten binnen 8 dagen na verwijzing starten. U krijgt bij start(en afronding) ook bericht  (indien toestemming van cliënt).

 

Overleg:

Indien u twijfelt over verwijzing kunt u altijd per e-mail/whatsapp of telefonisch contact opnemen om te overleggen. Indien cliënt toestemming geeft kunnen wij ook gedurende de behandeling telefonisch contact onderhouden of overdrachten doen. In sommige gevallen zullen wij overdracht doen via de Maatschappelijk werk biedt in veel gemeente in Nederland een grote opvang voor cliënten met psychosociale en psychische problematiek. Een groot deel van cliënten die verwezen worden zijn goed op hun plek en zijn met een aantal gesprekken geholpen. In sommige gevallen kan problematiek complex zijn en blijken een aantal consulten niet voldoende. In deze gevallen worden cliënten vaak verwezen naar de reguliere GGZ maar zijn er vaak grote wachtlijsten. Patiënt, d.w.z. dat wij de cliënt informatie voor afronding sturen die zij zelf kunnen doorsturen naar u. Zonder toestemming zullen wij geen overdracht of melding van start/afsluiting doen. 

Hiernaast kunt u indien u wenst ook overleggen met ons (Met toestemming van cliënt kan er indien u wenst ook een . 

 

Hiernaast gebeurt het ook dat patiënten die in behandeling zijn geweest achteraf nog vragen hebben of tegen een aantal zaken aanlopen die niet afdoende afgedekt blijken te zijn in voorgaande behandeling. Ook is er soms sprake van overbrugginsproblematiek van een patiënt. Overbrugging tussen twee verschillende behandelingen in de GGZ (nadat client elders  is uitbehandeld) en wacht op meer specialistische GGZ zorg. of zoekt u als huisarts een plek voor clienten die wachten op behandeling t    regelmatig 'uitbehandeld' in de reguliere GGZ maar loopt uw patient achteraf nog tegemaar is er 

 

Clienten krijgen bij verwijzing dor de huisarts bij ons binnen 8 dagen een eerste gesprek, indien

 

nen zichzelf direct bij ons aanmelden. Wij kunnen ter overbrugging van de wachtlijst korte behandeling doen. 

Hiernaast kunnen cliënten met relationele problemen ook naar ons worden verwezen. Indien zij aanvullend verzekerd zijn wordt ook hun behandeling grotendeels vergoed (ook zonder officiële verwijzing, vanuit budget alternatieve zorg) 

Indien u wenst kunnen wij in overleg met de cliënt u bericht doen van de behandeling. 

 

Bedrijfsartsen:

Bedrijfsartsen lopen bij de reguliere GGZ vaak tegen wachtlijsten aan. Hierdoor kan het soms enige tijd duren voor mensen weer aan het werk kunnen. Cliënten die op verwijzing van de bedrijfsarts binnen komen krijgen binnen 8 dagen een eerste gesprek aangeboden. Cliënt kan bij ons echter ook zonder verwijzing terecht. Indien cliënt met gerichte verwijzing komt bieden wij binnen 1 week een online consult van 90 minuten en minimaal 4 wekelijkse vervolgconsulten van 60 minuten aan. Cliënt kan zelf contact met ons opnemen met een verwijzing maar ook u kunt ons benaderen hiervoor. 

 

Overige verwijzers:

GGZ instellingen, Jeugdzorg en maatschappelijk werk hebben vaak problemen met het vinden van aansluitende gespecialiseerde zorg. Relatietherapie wordt vaak niet vergoed en is te kostbaar voor cliënten en/of zij lopen tegen wachtlijsten van vergoedde individuele aan. In de meeste gevallen krijgen cliënten korte behandelingen bij ons geheel of gedeelte vergoed, U kunt voor een verwijzing altijd contact met ons opnemen.  

 

Voordelen:

1) EFT-Moves biedt cliënten op verwijzing binnen 8 dagen na verwijzing een eerste online consult/intake.

2) Cliënten krijgen hun behandelingen vaak (grotendeels of zelfs geheel) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. (Geen dure zorgtrajecten)

3) Wij bieden overbruggingstraject op een wachtlijst elders aan zodat cliënten die uitvallen op werk of eigenlijk te ang moeten wachten (maar niet crisisgevoelig genoeg zijn) sneller geholpen worden.

4) Behandelingen kunnen zowel in het Nederlands, Engels als Duits worden gedaan

5) Wij werken veelal in de avonduren (na reguliere werktijden)

 

Voorwaarden:

Voorwaarde is dat cliënten naast een goed functionerende smartphone of laptop hebben naast een goede internetverbinding (thuis of op een werkplek).