Algemeen Maatschappelijk werk

 

Maatschappelijk werk biedt in veel gemeente in Nederland een grote opvang voor cliënten met psychosociale en psychische problematiek. Een groot deel van cliënten die verwezen worden zijn goed op hun plek en zijn met een aantal gesprekken geholpen. In sommige gevallen kan problematiek complex zijn en blijken een aantal consulten niet voldoende. In deze gevallen worden cliënten vaak verwezen naar de reguliere GGZ maar zijn er vaak grote wachtlijsten. 

 

 

De informatie hier wordt binnenkort aangevuld